Kategoriat
Uutiset

Uusi vaihe

Ylistävä ystävämme,

Perheemme siirtyi tänä kesänä 2023 uuteen vaiheeseen, jossa palvelutehtävämme ylistyksen ja esirukouksen saralla tulee myös kasvamaan. Haluamme tällä kirjeellä kertoa muutoksesta ja kutsua samalla sinua mukaan alkaneelle matkalle. 

Palvelutehtävämme ylistyksen alueella käynnistyi n. 25 vuotta sitten. Matka on johtanut meitä vuosien varrella ylistyksenjohdon tehtäviin eri seurakunnissa ja kristillisissä yhteisöissä. Matkaan on kuulunut myös ajanjaksoja, jolloin Jumala on kutsunut meitä hiljaisuuteen ja Jumalan työpöydällä viipymiseen. Vuonna 2018, tiemme johdattui nykyiseen kotiseurakuntaamme Majakkaan, jossa saimme rakentua hiljaiselovuosien jälkeen taas aktiiviseen vaiheeseen ylistyksessä ja myöhemmin johtotiimin jäsenyydessä.  

Muutoksen tuulet käynnistyvät 

Vuoden 2021 lopussa kävimme läpi ajanjakson, jolloin koimme Jumalan kutsuvan meitä raivaamaan enemmän aikaa Hänen etsimiseensä. Kutsuimme yhdessä ystävien kanssa uskovia kolmen päivän paasto-, rukous- ja ylistystapahtumaan. Tapahtuma järjestettiin Helsingissä, mutta etäyhteyden kautta osallistujia liittyi mukaan eri puolelta Suomea. Tuolloin elämässämme kääntyi uusi ja rohkaiseva sivu, joka kantaa meitä edelleen. Saimme kokea yhdessä muiden ylistysjohtajien, kristittyjen taiteilijoiden ja esirukoilijoiden kanssa, miten Jumala avasi syviä virvoituksen lähteitä Hänen läsnäolossaan. Saimme kokea latautumista lauletun, soitetun, tanssitun ja maalatun sanan vapauttavassa ilmapiirissä, joka istutti meihin uudenlaista uskallusta ja ymmärrystä kutsustamme ylistäjinä ja esirukoilijoina tämän kansan keskellä. Koimme kutsumme syventymistä ja selkeytymistä ylistyksen ja esirukouksen alttarien rakentamisessa.  

Vuoden 2021 lopun live-tapahtuman jälkeen ylistyksenjohtaja keskuudestamme ehdotti, että jatkaisimme live-tapahtumassa avautuneen lähteen ylläpitämistä joka päivä etäyhteyksin kautta. Näin syntyi Aamuylistys Zoomissa alttari, johon kokoonnumme edelleen joka arkiaamu ympäri Suomen. Aamuissa on läsnä yhä uudelleen virvoittava Jumalan läsnäolo. Meidän vastauksemme Jumalalle on siunata Häntä, tarttua Hänen sanastaan ja läsnäolostaan kiinni, sekä julistaa Hänen lupauksiaan maamme ja lähimmäistemme ylle. Ennen kaikkea olemme saaneet kokea perheyhteyttä kaiken tämän keskellä, mikä on ollut ylitsevuotavaa ja hoitavaa, ja myös toinen toistamme hiovaa ja varustavaa. 

Uusi vaihe – Kodin myynti ja uudet arkikuviot 

Sydämellämme on nyt viedä uusi vaihe elämässämme seuraavalle konkretian tasolle. Rukouksissamme on siirtyä tulevaisuudessa paikkaan, joka voi palvella sekä kotinamme, että rukousyhteisön yhteyden, varustamisen ja ylistyksen talona. Koimme tänä keväänä sisäistä rohkaisua asettaa kotimme myyntiin. Talomme myynti onnistui nopeassa aikataulussa ja luovutimme sen seuraaville asukkaille heinäkuun lopussa. Suuntasimme tämän jälkeen tarpeelliselle lepotauolle Norjaan, jossa saimme tavata ystäviä ja ladata akkuja. Vaikka uusi kotipaikkamme ei ole vielä tarkentunut, koemme suurta rauhaa ja iloa nykytilanteesta, jossa voimme ottaa jo useita askelia eteenpäin palvelutehtävämme uuden vaiheen toteuttamisessa.  

Riitta on työkuvioidensa puolesta jäämässä kokoaikaisesti rakentamaan ja vahvistamaan sitä, mikä on kahden viime vuoden aikana puhjennut esiin. Myös Anssin työkuviot muuttuvat tänä syksynä niin, että hän voi panostaa enemmän aikaansa palvelutyöhömme, mutta samalla edelleen työllään tuoda perheelle toimeentuloa. Lapsemme ovat siirtyneet kotikouluun syksyn alusta ja saavat myös enemmän mahdollisuuksia löytää omaa paikkaansa perheen palvelutehtävässä. Väliaikaiset asuinpaikkamme ovat tällä hetkellä Kuortaneella ja Karjalohjalla. 

Ylistys.fi -yhdistys ja palvelutyömme seuraavat vaiheet 

Uskomme että tämä sananpaikka toisesta aikakirjasta pätee kansakuntiin, kun uskovat tulevat yhteen alla kuvatun Herran etsimisen lipun alla: 

Jos… ….minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. (2 Aik 7:13-14) 

Herra on rohkaissut toistuvasti kansaamme kutsusta, johon liittyy palvonnan ja ylistyksen ”uuden äänen” vapauttaminen (Psalmi 40:4). Tällaisella äänellä on hengellisesti vapauttava ja uutta raivaava voima. Suomessa on suuri joukko ylistäjiä ja ylistyksenjohtajia, jotka on kutsuttu etenemään uusille alueille, vapauttaen rohkeutta Jumalan etsimiseen ja identiteettimme uudistumiseen Hänestä. Haluamme osaltamme olla mukana tässä liikkeessä, ja tätä päämäärää varten olemme tänä keväänä perustaneet Ylistys.fi -nimisen yhdistyksen. 

Sydämellämme on erityisesti neljä osa-aluetta, joihin haluaisimme panostaa tulevana syksynä 2023 ja keväällä 2024: esirukousylistys yhteisön keskinäinen yhteys ja varustaminen sekä live-tapahtumat ja musiikkituotannot

Keskinäisen yhteyden alueella haluamme olla luomassa kohtaamisia, missä keskinäinen tunteminen ja leivän murtaminen eri jäsenten kesken Kristuksen ruumissa saa lisääntyä. Jatkamme myös Aamuylistys Zoomissa verkoston ja alustalisenssin ylläpitoa. Live-tapahtumien osalta suunnitteilla on olla mukana järjestämässä toista Parantumisen ja ylistyksen tapahtumaa tulevana syksynä tai viimeistään keväällä 2024.  

Varustamisen teeman alla aloitamme syyskuussa maanantai-illat Zoomissa otsikolla ”Matka ylistyksenjohtajaksi”. Riitalla on sydämellä opetussarja Jumalan kutsuun vastaamisesta ja Jumalan työstön kohteena olemisesta, joka valmistaa ja varustaa toimimaan rohkeasti Jumalalta saadussa kutsumuksessa. Riitan kutsun tarina lähtee liikkeelle lastenkodista vuodelta 1981. Jumalan parantava työ muokkasi vaihe vaiheelta Riitan sielua niin, että syntyi luottamus Jumalaan ja kyky vastaanottaa identiteetti Hänen rakkaana lapsenaan. Tämä avasi sarjan vaiheita Riitan elämässä, jotka veivät häntä asteittain eteenpäin Jumalalta saadussa parantumisessa, vapautumisessa ja varustuksessa. Voit katsoa opetussarjan tallenteet täältä.

Muista tapahtumista ja kokoontumisista tiedotetaan syksyn edetessä. 

Olemme kiitollisia kaikesta tuesta ja rukouksista, joita olemme matkan varrella saaneet osaksemme! Kutsumme sinua edelleen mukaan rukoilemaan perheemme puolesta ja rakentamaan kanssamme sitä, mitä Jumala haluaa tässä ajassa synnyttää yhteisen palvelutehtävämme kautta. Voit katsoa infozoomin tallenteen täältä.