Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Ylistys.fi ry asiakasrekisteriin liittyen GDPR:n mukaisesti

1. Rekisterinpitäjä

Ylistys.fi ry (jäljempänä “Ylistys.fi” tai “rekisterinpitäjä”), 3343534-2
Osoite: Tilhenkuja 6, 03100 Nummela
Yhteyshenkilö: Anssi Rönnqvist
Puhelin: 040 824 7258
Sähköposti: yhteys@ylistys.fi

2. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Ylistys.fi:n asiakasrekisteriä käytetään jäsen-, kannatusjäsen-, tuotetilauksen, koulutus- ja tapahtumaosallistujien sekä toiminnan vapaaehtoisten tietojen hallintaan. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena toimivat EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaiset käsittelyperusteet, kuten asiakassuhde, sopimus, henkilön suostumus tai henkilön antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Lisäksi henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetuksen uskonnollista yhteisöä koskevaa 9.2.d artiklaa.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tarpeelliset perustiedot rekisteröidyistä henkilöistä:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

Lisäksi rekisteri sisältää seuraavat tiedot, jotka liittyvät asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen:

  • Koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautumiset
  • Tuotetilaukset
  • Uutiskirjetilaukset
  • Palautteet
  • Tarpeelliset asiointitiedot

Mikäli henkilö toimii vapaaehtoisena Ylistys.fi:ssä, hänet kirjataan vapaaehtoistyöntekijöiden ryhmään/ryhmiin.

4. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen luovutukset

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja ne liittyvät asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen, kuten tuotetilauksiin ja tapahtumaosallistumisiin sekä niihin liittyviin tarpeellisiin aktiviteetteihin. Ylistys.fi ei luovuta tietoja markkinointi-, tutkimus-, markkina- tai mielipidetutkimustarkoituksiin eikä muutoinkaan luovuta tietoja ulkopuolisille, muutoin kuin lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää rekisteriin liittyvien teknisten ylläpitotehtävien toteuttamiseksi, kuitenkin vain EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, kun lainsäädäntö sen sallii. Ylistys.fi käyttää säännöllisesti tietojen käsittelytehtävien teknisessä ja operatiivisessa toteuttamisessa lainsäädännön mukaisesti toimivia alihankkijoita.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan ne henkilöt, joille se on heidän tehtäviensä vuoksi tarpeellista. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja rekisterinpitäjää ja tiedon käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tietoja suojataan ohjelmistollisesti, palomuurein, salasanoin ja muin tarpeellisin keinoin. Tiedot poistetaan asianmukaisesti niiden käsittelyn päätyttyä.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa tarkistamista, oikaisemista tai poistamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Ylistys.fi:n uutiskirje voidaan peruuttaa suoraan uutiskirjeessä olevan peruutustoiminnon avulla. Ylistys.fi ei luovuta tietoja markkinointi-, tutkimus-, markkina- tai mielipidetutkimus- tai muihinkaan tarkoituksiin.

7. Evästeiden käyttö

Ylistys.fi käyttää sivustollaan tavanomaisia evästeitä, joiden tarkoitus on mahdollistaa sivuston toiminta, perusanalytiikka, kumppanimainonta ja sosiaalisen median jakonappien toiminta. Evästetiedot eivät sisällä henkilötietoja eikä niistä voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Sivuston käyttäjä voi hallinnoida selaimensa evästeitä selainasetuksien avulla.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi: 31.8.2023.

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta tai haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi, ole hyvä ja ota yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.